BioSubtilis
  • Hộp 25 gói x 1 g
BioThymolus
  • Hộp 10 gói x 3 g
EnteroGran
  • Hộp 20 gói x 1g
EnteroGolds
  • Hộp 6 vỉ x 10 viên
  • Hộp 1 lọ x 60 viên