EnteroGo
  • Hộp 2 vỉ x 5 ống x 5ml
  • Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml
BioSubtilis
  • Hộp 25 gói x 1 g
BioThymolus
  • Hộp 10 gói x 3 g